Delta Nippon P

Fødselsdato
05.02.2019
aAa kode
234165
Farve
Sortbroget
AI Code
261187
Tyre-ID
NL 916132992
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Nippon P

Delta Nippon P

  • Top for Sundhed og Effektivitet
  • Mellemstore køer
  • Fremragende malkeorganer
  • Polled toptyr

  Endco Superhero
Wilder Hotspot P  Wil Herz P
Delta Nadine  Vh Bube Bernell
  Delta Nayat


Avlsværdier
Sikkerhed 62%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
7 10 1.96 463 319

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
838 0.12 0.35 47 63 366

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
108
Hunlig frugtbarhed
110
Klovsundhed
104
Ketose
105
Malketid
104
Temperament
102
Alder ved 1. kælvning
105
Kælvningsevne
107
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
105
Udvikl. fra 1.-3. lakt
102
Kropsvægt 100
Kvietyr
105
Livskraft kalv
105
Robot effektivitet 100
Robot interval
106
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
101
Styrke
103
Yver
114
Lemmer
102
Helhed
109

Størrelse 100
Brystbredde
98
Kropsdybde
96
Malkepræg
102
Huld
101
Krydsretning
103
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
103
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning 100
Bevægelse
103
Foryver tilhæftning
114
Forpatteplacering
103
Pattelængde
97
Yverdybde
117
Bagyver højde
106
Bagpatteplacering
99
Yverbånd
98