Delta Nippon P

Fødselsdato
05.02.2019
aAa kode
234165
Farve
Sortbroget
AI Code
261187
Tyre-ID
NL 916132992
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Nippon P

Delta Nippon P

  • Top for Sundhed og Effektivitet
  • Mellemstore køer
  • Fremragende malkeorganer
  • Polled toptyr

  Endco Superhero
Wilder Hotspot P  Wil Herz P
Delta Nadine  Vh Bube Bernell
  Delta Nayat


Avlsværdier
Sikkerhed 61%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
8 10 2.11 505 316

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 72%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
837 0.12 0.36 47 64 370

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
110
Klovsundhed
106
Ketose
104
Malketid
104
Temperament
102
Alder ved 1. kælvning
104
Kælvningsevne
106
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
105
Udvikl. fra 1.-3. lakt
102
Kropsvægt
99
Kvietyr
104
Livskraft kalv
104
Robot effektivitet
104
Robot interval
106
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop 100
Styrke
102
Yver
110
Lemmer
103
Helhed
107

Størrelse 100
Brystbredde
97
Kropsdybde
96
Malkepræg
103
Huld 100
Krydsretning
103
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
103
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning 100
Bevægelse
103
Foryver tilhæftning
113
Forpatteplacering
102
Pattelængde
98
Yverdybde
117
Bagyver højde
107
Bagpatteplacering
99
Yverbånd
97