Delta Lucardi

Fødselsdato
24.05.2020
aAa kode
432156
Farve
Sortbroget
AI Code
942467
Tyre-ID
NL 590972910
Kappa / Beta Casein
AA / A2A2

Lucardi

Delta Lucardi


  Double W Ranger
Delta Yes  Delta Jara 1
Delta Lutske  Lowlands Trust
  Delta Laurin


Avlsværdier
Sikkerhed 58%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 13 3.45 494 311

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,169 0.52 0.25 102 66 500

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
108
Hunlig frugtbarhed
102
Klovsundhed
107
Ketose
104
Malketid
99
Temperament
103
Alder ved 1. kælvning
105
Kælvningsevne
106
Kælvens Livskraft (infl mor.)
99
Persistens
103
Udvikl. fra 1.-3. lakt
98
Kropsvægt
102
Kvietyr
101
Livskraft kalv
101
Robot effektivitet 100
Robot interval
106
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
104
Styrke
103
Yver
111
Lemmer
107
Helhed
111

Størrelse
106
Brystbredde
101
Kropsdybde
104
Malkepræg
105
Huld
97
Krydsretning
99
Krydsbredde
104
Lemmer, bagfra
106
Lemmer, sidestilling
103
Klovhældning
96
Bevægelse
108
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
103
Pattelængde
101
Yverdybde
107
Bagyver højde
111
Bagpatteplacering
103
Yverbånd
105