Delta Yield

Fødselsdato
26.09.2018
aAa kode
243615
Farve
Rødbroget
AI Code
261011
Tyre-ID
NL 898305508
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Yield

Delta Yield Red


  Delta Meteor Red
Delta Janko Red  Delta Jetje
Delta Jesika  Seagull Bay Silver
  90 Stellando Jane


Avlsværdier
Sikkerhed 64%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 3 3.01 422 202

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
641 0.21 0.18 47 39 269

Management/Sundhed

Yversundhed
103
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
105
Klovsundhed
103
Ketose
110
Malketid
102
Temperament 100
Alder ved 1. kælvning
98
Kælvningsevne
103
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
104
Udvikl. fra 1.-3. lakt
98
Kropsvægt
109
Kvietyr
97
Livskraft kalv
98
Robot effektivitet 100
Robot interval
104
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
103
Styrke
105
Yver
107
Lemmer
103
Helhed
107

Størrelse
104
Brystbredde
109
Kropsdybde
103
Malkepræg
102
Huld
108
Krydsretning
101
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
104
Lemmer, sidestilling
94
Klovhældning
106
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
105
Pattelængde
98
Yverdybde
106
Bagyver højde
105
Bagpatteplacering
102
Yverbånd
99