Delta Everton

Everton

Delta Everton

  • Høj Fedt- og Protein-%
  • Stærkt eksteriør; moderat størrelse
  • Perfekte malkeorganer
Fødselsdato
07.11.2019
aAa kode
345216
Farve
Sortbroget
AI Code
261609
Tyre-ID
NL 933631935
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2
  Delta Magister
De Leenhorst E Profit  Ineke 130
Delta Evelyn  Newhouse Jorben
  Sientje 62

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 61%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
8 11 2.02 610 290

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
793 0.29 0.26 62 53 357

Management/Sundhed

Yversundhed
106
Celletal
105
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
105
Ketose
113
Malketid
103
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
97
Kælvningsevne
107
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
108
Udvikl. fra 1.-3. lakt
105
Kropsvægt
102
Kvietyr
102
Livskraft kalv
102
Robot effektivitet
101
Robot interval
108
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
104
Styrke
104
Yver
113
Lemmer
103
Helhed
110

Størrelse
103
Brystbredde 100
Kropsdybde
101
Malkepræg
102
Huld
102
Krydsretning
103
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
104
Lemmer, sidestilling
94
Klovhældning
105
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning
113
Forpatteplacering
109
Pattelængde
102
Yverdybde
110
Bagyver højde
111
Bagpatteplacering
109
Yverbånd
109