Delta Boomerang

Fødselsdato
31.12.2019
aAa kode
243156
Farve
Sortbroget
AI Code
261611
Tyre-ID
NL 884634760
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Boomerang

Delta Boomerang

  • Fantastisk Fedt- Protein-%
  • Sund og Effektiv
  • Stærke malkeorganer

  Delta Accord
Delta Fisherman  Froukje 672
Delta Belinda  Weelder Esperanto
  Delta Branka


Avlsværdier
Sikkerhed 61%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
8 12 2.43 525 302

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
675 0.58 0.22 84 44 365

Management/Sundhed

Yversundhed
108
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
102
Klovsundhed
107
Ketose
106
Malketid
105
Temperament
106
Alder ved 1. kælvning
101
Kælvningsevne
104
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens
104
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
101
Kvietyr
102
Livskraft kalv
102
Robot effektivitet 100
Robot interval
107
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
101
Styrke
104
Yver
108
Lemmer
105
Helhed
108

Størrelse
105
Brystbredde 100
Kropsdybde
102
Malkepræg
106
Huld
99
Krydsretning
99
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
103
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning
106
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
106
Pattelængde
102
Yverdybde
108
Bagyver højde
106
Bagpatteplacering
107
Yverbånd
104