Delta Boomerang

Fødselsdato
31.12.2019
aAa kode
243156
Farve
Sortbroget
AI Code
261611
Tyre-ID
NL 884634760
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Boomerang

Delta Boomerang

  • Fantastisk Fedt- Protein-%
  • Sund og Effektiv
  • Stærke malkeorganer

  Delta Accord
Delta Fisherman  Froukje 672
Delta Belinda  Weelder Esperanto
  Delta Branka


Avlsværdier
Sikkerhed 59%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
8 11 2.66 558 300

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
726 0.60 0.23 88 47 386

Management/Sundhed

Yversundhed
107
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
108
Ketose
106
Malketid
104
Temperament
105
Alder ved 1. kælvning 100
Kælvningsevne
104
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens
104
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
102
Kvietyr
102
Livskraft kalv 100
Robot effektivitet
103
Robot interval
106
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 71%

Krop
102
Styrke
104
Yver
108
Lemmer
104
Helhed
108

Størrelse
105
Brystbredde 100
Kropsdybde
102
Malkepræg
105
Huld
99
Krydsretning
99
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
103
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning
105
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
106
Pattelængde
103
Yverdybde
109
Bagyver højde
105
Bagpatteplacering
106
Yverbånd
105